Installateur Alarmsystemen

Published Jun 24, 23
8 min read

Blaupunkt AlarmsystemenMijn Essay zet aan tot denken, tot anders denken. ‘Stuiteraars’ zijn mensen die mijn Essay lezen en eigenlijk niet om de inhoud heen kunnen, maar dat eigenlijk liever wel willen. Dat geeft een soort ‘stuiter’-gedrag, want wat ik schrijf klopt en confronteert mensen daardoor met zichzelf, met hun eigen denken.

Mij lijkt zo’n uiting – als die niet klopt – toch reden tot arrestatie van mijn persoon wegens belediging, toch! Ik wacht al drie maanden… Mijn toegift gaat weer een stap verder… Ik heb serieuze zorg voor onze samenleving. Veel mensen, vooral Politici en Pers, zijn niet meer ‘geaard’. In de psychologie betekent het niet meer geaard zijn ‘geen verbinding meer hebben met de aarde’, zeg maar datgene waar het in het leven echt om gaat. slimme alarmsystemen.

Niets is minder waar. Ik heb steeds gezegd, dat als één medemens aan wat ik schrijf iets heeft voor zijn/haar persoonlijk leven, ik al heel gelukkig ben. Mijn score ligt al hoger dan één persoon. slimme alarmsystemen. Maar… ik ben iemand die afmaakt waaraan hij is begonnen. Dat is een van mijn karaktereigenschappen.

Ik zie en weet zeker dat er een denkverloedering in onze samenleving plaatsvindt. Dat is wellicht interessant, maar waar komt dat vandaan? Daar schrijf ik over. Maandag 11 april 2011 was Prem Radhakishun op Radio 1 te beluisteren wegens Tristan van der V. en Prem noemde Tristan een psychopaat. slimme alarmsystemen. Hij spoot zijn onbeheerste woede eruit op de radio.

Prem zei dat we gelukkig in een vrij land leven. Maar moet je echt alles roepen wat je denkt? Temeer als je niet echt de breedte van alle ins en outs weet? Media en politici zijn heden ten dage inzake het populisme elkanders maatjes. Dit is al decennia gaande (ik ken dat, want ik werkte vele jaren achter de ‘groene gordijnen’ van de oude Tweede Kamer), maar het gaat nu over het betamelijke heen en ze zijn er zelf blind voor geworden.

Alarmsysteem Voor Uw Huis Of Bedrijf - Alarmsysteemexpert

Prima. Probleem is natuurlijk wel dat, wil mijn boodschap over het denken bij het grote publiek overkomen, ik zowel de politiek als ook de media nodig heb. Maar die zijn vier handen op een buik, uitzonderingen daargelaten, juist zij zijn de in denken afgegleden personen, waar ik mijn pijlen op heb gericht.

Heel veel gewone mensen herkennen zich in wat ik in mijn Essay heb geschreven. U heeft door niet inhoudelijk te reageren ‘verstek laten gaan’, hetgeen mij de vrijheid geeft dan zelf maar mijn Conclusie van Antwoord op UW zwijgen te schrijven, gewoon op basis van de gebeurtenissen in de afgelopen twee maanden na het u toezenden van mijn Essay.Sterker nog, ik vind dat helemaal niet leuk. Liever wilde ik dat ik ongelijk zou hebben, maar u reageert niet inhoudelijk! Het gaat ook niet om mijn gelijk hebben, maar om de tekst die ik geschreven heb, om de inhoud daarvan. Die inhoud wordt niet opgepakt en dat heeft een duidelijke reden, daar schrijf ik nu over.

Tristan van der V.: De gebeurtenissen van de media en de politiek rondom zijn verschrikkelijke schietpartij doen mij kotsen. Ja, kotsen. Waarom zenden we ook de beelden van de beveiligingscamera´s niet uit? Heerlijk, net als in de tijd van het oude Rome, de Romeinse spelen. Ik heb zowel de SP als Groen, Links een mail/brief gestuurd (die voeg ik als bijlage bij) en die spreekt voor zich.

De politiek reageert noch regeert proactief, maar handelt slechts reactief, omdat ze gefocust is op stemmen trekken. Dat heeft met het denken binnen de politiek te maken. Media veelal idem dito, hetgeen met kijkers trekken te maken heeft. Ik heb mijn motivatie in mijn Essay neergeschreven, heb u de kans tot hoor en wederhoor gegeven, maar u reageert niet inhoudelijk.

Alarmsystemen Draadloos

Mijn doel is dat u in uw eigen levensspiegel kijkt ten bate van de toekomst van onze kinderen, dus waarom reageert u niet inhoudelijk? Er is kennelijk, zoals ik in mijn Essay al aangaf, een echte ramp nodig, voordat mensen bereid zijn na te gaan denken over het ‘waarom ze eigenlijk denken hoe ze denken’ (slimme alarmsystemen).

Ik ben even neutraal ten aanzien van kernenergie, maar wat doet Liesbeth hier eigenlijk echt met haar roep om een referendum? Liesbeth doet niets meer noch minder dan zich op de kaart zetten voor de kiezer vanuit populistische grondbeginselen, hetgeen niets met waarlijk beleid voeren te maken heeft (trek het dan Europees, dan ben je realistisch bezig), maar slechts met stemmen trekken op basis van de angstgevoelens van de lijfeigene - slimme alarmsystemen.

De media volgen dat weer graag om aldus kijkers/lezers (marktaandeel) te trekken met onzin, hetgeen weer meer surrealistische angst genereert onder de bevolking, en dat gaat de politiek dan weer sussen met andere populistische uitspraken. Media zijn veelal niet meer kritisch en de onderzoeksjournalistiek is bijna uitgestorven (alarmsystemen vergelijken). Mensen zeggen mij wel eens ‘zo werkt dat, accepteer het’.

Zo’n referendum is politiek geneuzel voor stemmen, populisme. Ik ben een en ander gewoon wat anders gaan zien, ik ga dat nu niet allemaal weer uitleggen, lees maar op . Ik zie de politieke leiders veel meer als een stelletje spelers in een groot voetbalstadion, een Arena. Op de tribune zitten de zogenoemde ‘spotters ‘ van de Adelhouderswereld.

Lid van een schietclub, alles wordt gehypt. Blijkt dat mogelijk de politie zelf de initiële fout heeft gemaakt en een bij hen bekende suïcidale jongeman met een periode van verplichte psychiatrische opname een verlof heeft gegeven voor wapens. Iedereen in rep en roer over mensen met wapens thuis… Onzin. De media staan bol van gehypt, niet realistisch nieuws.

Draadloze Alarmsystemen

Ik denk dat menig sportschutter, omdat die weet hoe met wapens om te gaan, niet gelijk bang zou zijn geworden voor Tristan en mogelijk had ingegrepen, als die sportschutter toevallig aanwezig zou zijn geweest, toen de psychisch zieke, dankzij het door de politie foutief aan hem gegeven verlof, met zijn wapens los kon gaan.

Ik heb nagedacht over Tristan van der V. Wat ik uit de media en publicaties van justitie kan distilleren, is dat Tristan mogelijk vanuit zijn haat zijn daad jarenlang heeft voorbereid, “zijn dag van wraak zou komen”. Hij had al een verleden met de politie vanwege een luchtbuks - slimme alarmsystemen. Tristan had haat en suïcidale neigingen.

Daar balloteren ze hem, maar ze zijn afhankelijk van de politie, afdeling Bijzondere Wetten in zijn regio. Die afdeling faalt. Je moet een jaar lid zijn, voordat je een ‘verlof’ kunt aanvragen. Media en politiek weten niet eens waarover ze rebbelen. Een vergunning is permanent en die krijgt een sportschutter nooit.Na een jaar lidmaatschap mag een lid een aanvraag doen bij de afdeling Bijzondere Wetten van de politie voor een verlof. Dat mag slechts één klein kaliber geweer of één kk pistool zijn. Pas na weer een jaar mag de sportschutter overstappen naar groot kaliber. Inzake de jaarlijkse controle dient de schutter ook zijn verlof (samen met zijn schietboekje) in te sturen aan de politie afdeling Bijzondere Wetten, die een en ander controleert en de sportschutter weer screent.Tristan zorgde voor ‘slechts’ zes doden en negen gewonden. Dus hij was psychisch tijdens zijn daad behoorlijk de weg kwijt. slimme alarmsystemen. Hij kon niet eens goed schieten, net als Karst T (Alarmsystemen). de weg kwijt was geraakt. Geloof het of niet, dat kan iedereen overkomen, iedereen, ook u! Er zijn rechters veroordeeld voor moord.

Test Alarmsystemen Huis

Tristan heeft vanaf 2007 de tijd gehad zijn arsenaal op te bouwen, tot de tijd rijp was voor zijn, vermoedelijk, al jarenlang voorbereide daad. De politie heeft nooit ingegrepen, ondanks dat zijn verleden ergens in hun systeem was opgeslagen en zij de sportschutter ieder jaar dienen te screenen. Als de justitiële systemen niet gekoppeld zijn is, dat niet slim, ook waar het grensoverschrijdende pedofilie betreft - slimme alarmsystemen.

Het gegeven dat Tristan een kogelvrij vest had aangeschaft, spreekt ook boekdelen over zijn voorbedachte daad om zelfmoord te plegen, met medenemen van zo veel mogelijk slachtoffers. Wat moet een sportschutter met een kogelvrij vest?! Karst T. dacht ook na vóór hij deed wat hij deed. Het zijn mensen in psychische nood die dit soort vreselijke dingen doen.

Dus wijs gerust op Tristan, maar wie wijst naar zichzelf en de samenleving? Kijk naar waar ex-politici, die het volk het best hebben weten te mennen, nu een goede baan hebben in de wereld van de Adelhouders, de wereld van het fictieve grote geld - slimme alarmsystemen. Denk zelf maar even na over wie ik het heb… Google het maar, als je het niet weet… De economie groeit weer, wordt gezegd.

Het volk pikt dat, omdat ze niet nadenkt en de kennis niet gekregen heeft van de overheid. Het volk leeft, gestuurd door emotie (bewakingscamera draadloos). Wat ik het volk wil laten zien, is dat je rationeel gestuurd kunt leven - slimme alarmsystemen. Tja, dat wil de overheid niet, van links tot rechts willen ze dat niet, want dan kunnen ze niet meer populistisch regeren op basis van angst en manipulatie van de volksgevoelens.

Nazisme ontstond net zo… Het stadion van de politiek, de arena, is niet meer (uitzonderingen daargelaten) een bedrijf, dat de samenleving werkelijk wil sturen, maar is een stadion om in de picture te komen van de spotters van de Adelhouderswereld, om zelf, ja helemaal egoïstisch zelf, hogerop te komen om zichzelf te kunnen verrijken over het gezamenlijk belang van het land heen.

Navigation

Home

Latest Posts

Compleet Alarmsysteem Woning

Published Jan 04, 24
7 min read